Teknologi

Vi har udviklet en teknologi, der har flere fordele. Vores anlæg og fabrikker er modulbaserede og derfor nemme at opføre. Produktionsprocessen er også simpel og let at håndtere sammenlignet med andre pyrolyseprocesser. Af samme årsag har vi også lave omkostninger til opførelse af anlæg og en mere stabil produktion end konkurrerende teknologier.

Processen

 

Vores teknologi er baseret på pyrolyse, hvor plastikaffaldet bliver behandlet ved ekstremt høje temperaturer. Pyrolyse har den fordel, at den kan bruges til at behandle plastik, der ikke længere kan genanvendes mekanisk og ellers normalt ville blive sendt til forbrænding eller deponi.
Teknologi proces wpu

Vores batch-teknologi

  • Kan håndtere alle typer af plastikaffald
  • Beskidt plastikaffald udgør ikke et problem
  • Kun begrænset sortering er nødvendig
  • Robust og fleksibel uden risiko for store nedbrud

 

Vores produkt

Vi fokuserer på den del, vi er bedst til: Omdannelse af plastikaffald til olie (nafta). Når vi har tappet vores produkt, overlader vi det til andre at raffinere og omdanne det til nye produkter.

Teknologi Produkt

Bæredygtighed

Vi påstår ikke at ligge inde med løsningen på verdens problemer med plastikaffald, men vi er et mere bæredygtigt alternativ til forbrænding og deponi på lossepladser. Derfor er vi også overbeviste om, at vi kan spille en vigtig rolle i fremtidens håndtering af plastikaffald.

Plastikken

Vi behandler kun plastik, der er ISCC Plus-certificeret, og som der derfor ikke er andre genanvendelsesmuligheder for.

CO2

Sammenlignet med forbrænding reducerer vores fabrikker udledningen af CO2.
Beregning udført af Viegand Maagøe A/S

Varme

Overskudsvarmen fra vores anlæg kan udnyttes af både boliger, hvis det tilføres fjernvarmenettet, og nærliggende industri.

Cirkulær proces

Produktionen bliver drevet af gas, der skabes under pyrolyseprocesserne.

Vi samarbejder om at løse udfordringen

Vores teknologi er udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Projektet blev støttet af Innovationsfonden.

Læs mere om vores historie her