BEHOV

Mere en 27 millioner tons affalds plastik i EU pr. år (2016), hvoraf 70% IKKE bliver upcycled, nedbrudt eller genanvendt og det meste af det går direkte ud i naturen.

Sol, vind og vejr omdanner plastik til mikro partikler som efterfølgende findes et utal af steder: I vand, i fødevarer, i luften, i mennesker – og selv i den arktiske is. Nedbrydningen af disse partikler kan tage flere hundrede år.

Alle – uanset overbevisning – er efterhånden enige om, at man skal finde løsninger for, hvordan dette plastik affald finder vej tilbage til den cirkulære økonomi på en forsvarlig måde.

MISSION

I tæt samarbejde med DTU og med støtte fra Innovationsfonden, har vi nu færdigbygget et produktions anlæg i Egebjerg på Sjælland hvor vi, via en speciel pyrolyse teknologi, kan omdanne affalds plastik til olie.

Anlægget består af reaktorer, hvori pyrolyse processen foregår. Efterfølgende bliver konceptet udrullet til 5 andre lokationer i Danmark. Det er vores mission, at vi med vore anlæg skal bidrage til, at der ikke eksporteres affaldsplastik fra Danmark i fremtiden.

Danmark eksporterede iflg. Mckinsey rapport 97.000 tons plastikaffald i 2019!

TEKNOLOGI

Vores pyrolyse genanvendelses teknologi er en sikker, miljø venlig, skalerbar og omkostnings effektiv måde, at håndtere plastik affald på. Den grundlæggende teknik er ikke ny; men nu mere nødvendig og avanceret end nogensinde. Vore europæiske kollegaer har i flere år produceret på et tilsvarende anlæg. Vi har yderligere forfinet teknologien, således at vort output ved omdannelsen af affaldsplastik er gennemsnitligt:

Olie 65%
Gas 30%
Carbon 3%
Metal 2%

NYHEDER

D. 18 januar 2021 – Ved seneste kørsel steg effektiviteten fra 65% til 80%.

KONTAKT